Logo Universiteit Utrecht

OKEE-project

Home

Deze webportal is voor de OKEE-studie. OKEE staat voor Optimaliseren behandeling Kinderen met Eczeem in de Eerstelijn.

Het doel van deze studie is om (ouders van) kinderen met eczeem optimaler te begeleiden vanuit de apotheek. Om hierbij te ondersteunen, zijn er verschillende ‘tools’ ontwikkeld, die op deze webportal te vinden zijn.

Op deze website staat informatie voor apotheekmedewerkers èn voor ouders van kinderen met eczeem.