OKEE-project

Overzicht toolkit

Hieronder vindt u per onderwerp de voorgestelde opties en eventuele tools die op deze website worden aangeboden daarvoor.

 • Aan de balie nagaan of er (praktische) problemen zijn bij geneesmiddelgebruik: opvattingen over behandeling en aandoening, bijwerkingen, behoeftes patiënt
 • Gericht patiënten signaleren in het apotheek informatiesysteem (AIS) (met mogelijk ernstig eczeem of suboptimale behandeling) en uitnodigen voor gesprek

Tool 1: patiënten selecteren uit systeem

 • Voorlichting over gebruik (finger tip units) en waarschuwingen (bijvoorbeeld: pas op met zonlicht, niet in de ogen smeren)
 • Nagaan welke crème past bij patiënt (oefenpakket indifferente crèmes)
 • Smeren van crème laten zien of voordoen bij uitgifte of verwijzen naar een instructie(video)
 • Mondelinge uitleg ondersteunen met folder of digitaal materiaal
 • Patiënten informatieavond organiseren over behandeling eczeem

Tool 2: Vervolgacties na probleemidentificatie
Tool 3: Flyer tips voor behandeling eczeem
Tool 4: Ander informatiemateriaal

 • Maak als apotheekteam afspraken over behandeling eczeem met (huis)artsen, bijvoorbeeld door een FTO te organiseren
 • Koppel problemen in de behandeling terug aan de (huis)arts
 • Spreek een eenduidig behandelschema af met de (huis)arts en gebruik dit bij de behandeling
 • Bij topicaal corticosteroïd voor de behandeling van eczeem vanuit apotheek altijd indifferent middel meeleveren en achteraf bespreken met (huis)arts, maak hier vooraf afspraken over
 • Startpakket met indifferente crèmes aanbieden aan patiënt en achteraf recept bij huisarts opvragen
 • Oefensessie smeren in apotheek organiseren (bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg)

Tool 5: Voorbeeld behandelschema’s eczeem
Tool 6: IVM FTO materiaal eczeem

 • Nascholing van apothekersassistenten over de huid, eczeem en behandeling
 • Scholing in smeren van crèmes / oefensessies organiseren voor apotheekteam

Tool 7: KennisTest Eczeem