OKEE-project

Tool 2: Vervolgacties na probleemidentificatie

Voor het goed in kaart brengen van problemen in de behandeling van eczeemklachten en het kiezen van een passende vervolgactie is goede afstemming met en terugkoppeling naar de huisarts belangrijk. Vraag dus altijd wat de patiënt heeft besproken met de arts (verifieer indien nodig) en stem daar adviezen op af.

Tijdens het begeleidingsgesprek kunt u onderstaand formulier gebruiken als handleiding en nagaan wat u wilt registreren in het AIS.

Download hier het formulier probleemidentificatie en vervolgacties.