OKEE-project

Informatie voor apotheken

Constitutioneel eczeem (CE) is goed te behandelen met een combinatie van indifferente middelen en corticosteroïden. Helaas worden nog niet alle patiënten optimaal behandeld, dit leidt tot minder kwaliteit van leven en incidenteel tot gebruik van duurdere medicatie of ziekenhuisopname. CE heeft de hoogste prevalentie bij (jonge) kinderen. Een deel van hen blijft ook op latere leeftijd klachten houden. Een goede behandeling inclusief goede instructies en voorlichting vanaf jonge leeftijd is daarom belangrijk.

Het niet opvolgen van gebruiksinstructies is een complex probleem. Hierbij spelen mogelijk angst voor bijwerkingen bij gebruik van dermatocorticosteroïden en weerstand tegen gebruik van vette zalven (praktisch aspect/ongemak en cosmetisch aspect) een belangrijke rol.

Goede voorlichting in de apotheek bij het afleveren van geneesmiddelen is van groot belang, alsook tijdig overleg en terugkoppeling naar de huisarts, dermatoloog of kinderarts. Met de informatie in de toolkit, te vinden op deze website, kunnen u en uw medewerkers de behandeling van jonge patiënten met eczeem optimaliseren. Er staan tips beschreven voor de voorlichting aan patiënten en ouders en de wijze waarop u afspraken met de behandelend arts kunt maken over de behandeling.

Daarnaast staan er bij tool 4: Ander informatiemateriaal nog een aantal andere mogelijk interessante links.

 • Hoogste prevalentie bij (jonge) kinderen, in veel gevallen verdwijnt het eczeem na de eerste kinderjaren
 • Meestal is er geen relatie met voedselallergie
 • Behandeling is een combinatie indifferente middelen en topicale corticosteroïden
 • Risico op suboptimale behandeling door niet opvolgen gebruiksinstructies, onvoldoende gebruik indifferente middelen en onvoldoende kennis over verschillende middelen
 • Mogelijk angst voor bijwerkingen
 • Mogelijk tegenstrijdige adviezen van zorgverleners
 • Mogelijk onvoldoende (praktische) kennis apotheekmedewerkers
 • Goede voorlichting, inclusief niet-medicamenteuze adviezen, is essentieel

Onder het tabblad ‘Toolkit eczeem bij kinderen’ staan verschillende tools die gebruikt kunnen worden om de begeleiding van ouders en de behandeling van kinderen met eczeem te verbeteren. Die zijn te verdelen in 4 topics:

 1. Problemen rondom behandeling signaleren: tool om patiënten uit het systeem te selecteren die baat kunnen hebben bij een gesprek (tool 1)
 2. Gericht advies, afhankelijk van probleem of signaal: tools die kunnen worden ingezet bij of als vervolg op het gesprek (tools 2 t/m 4)
 3. Goede samenwerking tussen apotheek en (huis)arts: tools om de uitwisseling en afstemming van informatie in de keten te ondersteunen (tool 5 en 6)
 4. Kennis apotheekmedewerkers: tools om de kennis te verbeteren (tool 7 en 8)