OKEE-project

Tool 1: Patiënten selecteren uit systeem

Om na te gaan of het goed lijkt om ouders van jonge patiënten die een corticosteroïdcrème gebruiken uit te nodigen voor een gesprek, kunt u bijvoorbeeld het apotheek informatiesysteem (AIS) gebruiken. Patiënten tussen 0 en 12 jaar, die het afgelopen jaar minimaal eenmaal een corticosteroïdcrème hebben opgehaald (ATC groep D07), kunnen uit het AIS worden geselecteerd en verder worden bekeken. Wordt er bijvoorbeeld geen indifferent middel gebruikt, dan kan contact worden opgenomen.

SFK module

Er kan ook gebruik worden gemaakt van de SFK-Select module eczeem. Hierbij worden de volgende twee vragen berekend:

  1. Bij hoeveel patiënten met eczeem en een lokaal corticosteroïd schrijft de huisarts geen indifferent middel voor?
  2. Uit welke klasse corticosteroïd schrijft de huisarts voor bij nieuwe patiënten met eczeem?

De lijsten die hieruit komen betreffen patiënten van alle leeftijden. Een handleiding die beschrijft hoe de module gebruikt kan worden voor het selecteren van jonge patiënten, op leeftijd, is te vinden via de website van SFK.